print


Avaleht

Liidust

Automüük ja remont on teenindusharu, millega on paratamatult seotud kõik autoomanikud. Ainuüksi sõiduautosid on Eestis üle poole miljoni. Siia lisanduvad tarbesõidukid ja mootorrattad – seega jagub üks sõiduk iga teisele vabariigi elanikule. Siit tuleneb ka müügi- ja remondiettevõtete suur arv. Autoteenindussektori tähtsust ja mahtu kasvatab ka sõidukite tehniline areng, mis eeldab hoolduse ja remondi teostamist ainult spetsialiseeritud töökodades.
Suuremad ja tuntumad autode müügi- ja teenindusettevõtted moodustasid 1993.aastal liidu, mille põhieesmärgiks oli ühiste huvide kaitsmine, aga ka statistilise informatsiooni vahetamine.
Nende eesmärkide saavutamiseks Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL):
- esitab kohaliku omavalitsus- ja riigiorganitele ettepanekuid seadusandluse täiustamiseks liidu liikmeid puudutavates küsimustes;
- kaitseb oma liikmete õigusi ning nende ühiseid huve, kindlustades oma liikmetele õigusinformatsiooni  ja –abi kättesaadavuse;
- töötab välja üldised soovitused autode impordi, ekspordi ja kohapealse turustamise strateegia kujundamiseks;
- jälgib autode ja autotranspordi arengut nii kodu- kui välismaal, on loonud keskse statistika- ja infosüsteemi, korraldab analüüse ja vastavaid uuringuid ning annab liikmetele sellekohast informatsiooni;
- teeb koostööd, vahetab kogemusi ja informatsiooni analoogiliste välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

AMTEL on OICA (Rahvusvaheline Mootorsõidukite Tootjate Organisatsioon) ja ACEA (Euroopa Autotootjate Assotsiatsioon) assotsieerunud liige.


AUTODE MÜÜGI- JA TEENINDUSETTEVÕTETE EESTI LIIT