print


Põhieesmärgid
Keretöökodade Liidu põhieesmärgid.

1. Kaitsta oma liikmete huvisid,  mis on seotud Keretöökodade Liidu tegevusvaldkonnaga.
2. Propageerida liikmeks olevate ettevõtete kõrget professionaalset- ja teenindustaset ning hoida ja kaitsta plekksepa- ja automaalri ameti mainet.
3. Määratleda keretöökoja mõiste, teeninduse ja tehnoloogia miinimumtase ja vajadusel ka klass.
4. Töötada välja liikmete kvaliteedi ja kuuluvusmärk , mis tõestab Liidu liikmeks olemist ja atesteerimist vastavalt tingimustele. Loodud märgil peab tekkima kasutusväärtus ja seda tagab liikmeks saamise  kindel ja kontrollitud protsess.
5. Olla partneriks ja vahendajaks teiste liitude,  keretöökodade ja kindlustusettevõtete, riigiasutuste ja ametite vahelistel läbirääkimistel liidu liikmeid puudutavates ühistes küsimustes.
6. Koguda ja vahendada liikmetele kasulikku statistilist, tegevusala  puudutavat  informatsiooni. (käibed, majandustulemused, trendid)
7. Vahendada Liidu liikmetele erinevat ametialast informatsiooni, sealjuures hoida kursis liidu liikmeid nende tegevust puudutavatest uutest tehnilistest lahendustest ja arendustest.
8. Suhtlus Liidu liikmete nimel avalikkuse ja meediaga.
9. Garanteerida kindlustusettevõttele kui tööandjale usaldusväärsem ja kindlam koostööpartner koos garanteeritud kvaliteediga.
10. Reguleerida Liidu liikmete vaheline usaldusväärne koostöö allhankevajaduse korral.
11. Anda võimalus Liidu liikmete vahel tekkida võivate äriliste konfliktide efektiivsemaks  lahendamiseks.
12. Liidu laiendamise  ja liikmete ühistöö tulemusena viia Liit tasemele kus liikmeskond teostab vähemalt pool kogu Eestis tehtavast avariiremondi töödemahust.
13. Vahetada keretöökoja opereerimiskogemusi Liidu liikmete vahel Eesti erinevates regioonides ja ka välismaal.
14. Suhtlemine haridus ja kutseõppestruktuuridega tagamaks objektiivse  infovahetuse õppeasutuste ja tööandjate vahel tehnoloogia uuenduste osas ja õpetatud järelkasvu küsimustes.

AUTODE MÜÜGI- JA TEENINDUSETTEVÕTETE EESTI LIIT