print


Autokasutajale

1. Mida peaks auto kasutaja teadma AKL-ist ?
Autode Keretöökodade Liit koondab endas Eesti edumeelseimad keretöökojad.
Liitu on koondatud automaalri ja plekksepa väärika ameti head mainet kõrgel hoidvad ettevõtted.
Liitu pääsemiseks on kehtestatud tingimused ja neid täitnud ettevõtetes on kõrgel tasemel kliendi
teenindustase, töö- ja ärikultuur, töötajate töötingimused, töötajate ametialased teadmised ja töökoja
tehniline varustatus.
Au sees on ka maksukultuur e. riigimaksude tasumine.
Liitu pääsemiseks on kõik liikmed läbinud spetsiaalse auditi, mis koosneb eri osadest ja käsitleb
muuhulgas ka kõiki eelpoolnimetatud teemasid.
Pärast auditi positiivset läbimist ja AKL-i vastuvõtmist võib ettevõtteid nimetada kaasaegses mõistes
korrektseteks ja usaldusväärseteks.
Teatavasti on nüüdisaegne sõiduk paljuski tehnoloogiliselt väga keeruline ning selleks, et
taastusremont saaks teostatud vajalikul tasemel on vaja koolitada töötajaid ja investeerida
seadmetesse. AKL-i liikme töökojas jälgitakse ainult auto valmistajatehase tehnoloogilisi nõudeid ja
ettekirjutusi ning seetõttu on auto ka pärast remonti sõitjatele turvaline ja kliendi vara väärtus on
säilinud.
Kodugaraa˛is kvaliteetne kereremont üldjuhul ei õnnestu või on selle tagajärjel kannatanud sõiduki
tervis ja tõenäoliselt ka visuaalne väljanägemine. Tihti on aga auto kasutajal vaja muretseda ka hetke
eest, mil ta peab auto vastavalt normaalse kulumise tingimustele liisingfirmale või muule omanikule
tagastama ja mittekvaliteetselt teostatud remondivead ise korvama.
Oluline on ka mainida vastutust ja töödele antavat garantiid AKL-i liikmete töökodades.
On suur tõenäosus, et AKL-i eraldusmärgiga töökoda ei jäta klienti kunagi tähelepanuta ega hätta.
Seda alates avariijuhtumi käsitlemise algusest kui ka pikalt pärast tööde teostamist.
Eraldusmärgiga ettevõtete eripäraks on ka see, et vastavate kindlustuslepingutega on kliendi vara
kaitstud ka remondi ajal.
Teiste sõnadega ei saa tekkida olukorda, kus teatud eripäraste juhuste kokkulangemise tõttu on
võimlik, et kliendi vara kahju jääb korvamata.
Liikmete korrektsust jälgib käsikäes kliendiga ka liit ise, kuna eesmärgiks on AKL-i maine ja märgi
hoidmine kõrgel tasemel.
Iga autokasutaja, kel olnud tegemist avariijärgse remondiga ning saanud AKL-i liikmeks olevast
töökojast ebakvaliteetse remonditulemuse või lohaka klienditeeninduse osaliseks, omab võimalust
pöörduda vastava teatega otse AKL-i poole. Liidul on heameel iga tagasiside üle ja võimalus liikme
korralekutsumiseks kuni aukohtu ja väljaheitmiseni välja.
2. Kes on täna AKL liikmed ?
Täna on sellel liidul 32 liiget erinevates Eesti paikades ja nende seas on nii margiesindusi, kui ka
iseseisvaid keretöökodasid. Kõik tänased liikmed on läbinud vastava auditi ja tunnistatud nõuetele
vastavaks. See tähendab, et need töökojad on suutelised teostama autode kereremonti Euroopas
levinud tavade ja normide kohaselt.
3. Mida peaks teadma kodanik-autoomanik, kes on sattunud liiklusavariisse ja vajab auto
kereremonti?

Valides auto avariijärgse remondi teostaja AKL-i liikmete seast, võib olla kindel, et liidu embleemi
kandev töökoda on talle usaldusväärsem ja mugavam. Tõenäoliselt pole kliendil vaja kulutada aega
kahjukäsitlustoimingutele kindlustusettevõttes. Tavaliselt on võimalik pöörduda otse töökotta, kes kõik
ülejäänu organiseerib e. omab kindlustusseltsiga vajalikke kokkuleppeid ja volitusi kahju käsitlemiseks.
On suur tõenäosus, et olles AKL-i liige ja majanduslikult korrektne ettevõte toimivad, ka kõik muud
ettevõttele vajalikud sidemed sujuvaks remonditööks – sealhulgas materjalide ja varuosatarne. See
aga lühendab remondiaegu ja ebamugavat sõidukita olemist kliendile.
Kui aga on tegemist pikema remondiga või muidu pingeliste päevadega, on võimalik organiseerida
kliendile asendusauto.
4. Kas AKL-i liikmete arv suureneb pidevalt?
Kõik keretöökojad, kes soovivad kuuluda AKL-i ridadesse, saavad esitada liitumistaotluse ning on
pärast vastava auditi läbimist teretulnud.
Liidu liige saab vastava sertifikaadi ja erimärgistuse liitu kuulumise kohta. Liidu liige kasutab
erimärgistust ehk liidu logo nii enda dokumentidel, kodulehel ja ka töökoja sissepääsudel.
Audit ja erimärgistus on töökoja ehk aadressipõhine, seega ettevõtted, kellel on mitmed töökojad,
saavad kasutada märgistust ainult nendes töökodades, kus audit edukalt läbitud.
Märgistuse järgi saab ka klient ülalkirjeldatud teavet kergemini kohaldada ja leiab vajaliku töökoja üles.
Lisaks sellele on vajalik info AKL-i kuuluvatest töökodadest olemas ka kõikides eesrindlikes
kindlustusettevõtetes.
AKL-i, nagu ka ige teise liidu eesmärk on saada suuremaks ja tugevamaks ning kaasata oma
ridadesse kõik korrektsed keretöökojad Eestis.
Kvaliteetse autoremondi nimel!
AKL

Autokasutajale.pdf


AUTODE MÜÜGI- JA TEENINDUSETTEVÕTETE EESTI LIIT