print


Romusõidukite käitlemine

Romusõidukite keskkonnasõbralik käitlemine

Romusõiduk ja paljud kasutatud autoosad on ohtlikud jäätmed, milles sisalduvad ained avaldavad kahjulikku mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Romusõidukit tohib lammutada ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja.  

Romusõiduki lammutamine ise või üleandmine lammutamiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete jäätmeluba, ei ole lubatud ning tähendab üldjuhul auto lammutamist "metsa all" ning tuntavat keskkonna reostamist. Kasutatud autoosi ei tohi kõrvaldada sortimata olmejäätmetena, neid on võimalik tagastada varuosade kauplustesse.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on  autode valmistajad  viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini ning enamus kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad  või ringlussevõetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside ja maavarade mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele. Jäätmeluba omavate lammutustöökodade   kohta saad infot maaletoojatelt, siitsamast alljaotusest või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee

Tänasel päeval on romusõidukil positiivne väärtus, mis tähendab, et sõiduki viimisel käitlejale makstakse omanikule reaalset raha.

Teeme meie keskkonna ühiselt puhtamaks!

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit


AUTODE MÜÜGI- JA TEENINDUSETTEVÕTETE EESTI LIIT