Balti riikide automüüjad ja -teenindusettevõtted allkirjastasid koostöölepingu
10.05.2016
Eesti, Läti ja Leedu automüügi ja teenindusettevõtete liidud kogunesid hiljuti Riias arutamaks ühiseid probleeme ja trende autotööstuses ning autoturul. Päevakorras olid ka küsimused, mis mõjutavad antud valdkonnas tegutsemist, nagu näiteks maksudega seotu. Allkirjastati ka koostööleping ühiste eesmärkide saavutamiseks tulevikus. Koosolekul tõdeti, et kõiki kolme Balti riiki iseloomustavad sarnase ajalooga väike turg ja suhteliselt sarnased autopargid, mistõttu on ka probleemid ja trendid ühesugused. Muret tekitab pikaajalise nägemuse puudumine riigi tasandil, maksupoliitika, mis ei soodusta autopargi uuenemist, maksupettused kasutatud autode turul ja "ümbrikupalgad" remondiettevõtetes. Samas tõdeti, et viimase kolme aasta jooksul on Eesti näidanud eeskuju, kuidas efektiivselt lahendada mitmeid eespool mainitud probleeme. Sisse on seatud keretööde ettevõtete sertifitseerimine ja tunnustatud automüüja kvaliteedimärk ning koostöös riigiametitega aktiivselt tegutsetud kasutatud autode turu korrastamisel. Siiski on kolmes Balti riigis autonduses ka mitmeid erinevusi ja üheks selliseks on autode soetamise ja tarbimisega seotud maksusüsteem. Nii näiteks ei maksustata Eestis ja Leedus autode esmaregistreerimist ega ka tarbimist. Maksusüsteemi ühtlustamine kolme riigi autoturgudel oleks väga oluline vältimaks ülepiirilist maksude optimeerimist. Koosoleku lõpuks kirjutati alla kolme Balti riigi autondusega seotud organisatsioonide poolt koostööleping ühiste eesmärkide saavutamiseks, millisteks on: 1) maksusüsteemide ühtlustamine; 2) võitlus käibemaksupettuste vastu kasutatud autode turul; 3) elektriautode populariseerimine.